Vítáme vás na stránkách naší školky
Vítáme vás na stránkách naší školky
Vítáme vás na stránkách naší školky
Vítáme vás na stránkách naší školky
Vítáme vás na stránkách naší školky

O nás

Mateřská škola v naší obci zahájila svoji práci dne 1.12.1946. Byla umístěna v přízemí obecné školy.

Od 1.7.1950 došlo ke změně na školu s celodenní péčí a pro děti se začalo i vařit. Jelikož počet přihlášených dětí stále stoupal, byly dnem 1.9.1963 zřízeny 2 třídy mateřské školy, přičemž od 1.10.1967 se jedna třída změnila na jeselní oddělení.

Počet dětí se dále zvyšoval a k 1.9.1975 bylo jeselní oddělení přemístěno do budovy požární zbrojnice. V ZŠ zůstaly 2 třídy mateřské školy.

Ve školním roce 1977–78 bylo zapsáno do jeselního oddělení 16 dětí a do MŠ 65 dětí. Začala generální oprava ZŠ za provozu a třída starších dětí MŠ byla rovněž přemístěna do požární zbrojnice. Začala se budovat nová mateřská škola u jídelny JZD.

1.9.1981 byl zahájen provoz v nově postavené budově mateřské školy je dvojtřídní – po 30 dětech, jeselní oddělení zůstalo až do svého zrušení 1.9.1985 v budově požární zbrojnice. Nová budova byla přízemní, prostorná a světlá. Před budovou byla školní zahrada a okrasné keře. Kuchařka vařila v sousedící, tunelem s Mateřskou školou propojené, kuchyni JZD. Obědy se dovážely i do jeslí.

Po zrušení jeselního oddělení byly dvouleté děti přijímány do mateřské školy. Dětí ale stále ubývalo. Od září 1993 byla snížena kapacita na 1,5 třídy a 3 učitelky. Ve školním roce 1997–98 dochází k dalšímu ubývání dětí docházejících do školky a od 1.3.1998 zůstala v naší mateřince pouze 1 třída. Teprve po pěti letech – od 1.9.2002 se zvedl počet dětí a otevřela se druhá třída.

Provozovatelem nové školky bylo nejdříve JZD Výprachtice, po čase se však mateřská škola vrátila pod OÚ. Původní, nově postavená budova byla s rovnou střechou, kterou stále zatékalo a tak obec vybudovala nad školkou byty a novou sedlovou střechu – to vše se stavělo za provozu. Bylo to období náročné na bezpečnost. Všude bylo plno hluku, prachu a stavebního materiálu.

Od 1.9.2004 je naše mateřinka přemístěna do přístavby ZŠ, která byla přebudována na samostatnou školku. Vše je nové a krásné. Za budovou se v současné době dokončuje zahrada pro děti.


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít