Vítáme vás na stránkách naší školky
Vítáme vás na stránkách naší školky
Vítáme vás na stránkách naší školky
Vítáme vás na stránkách naší školky
Vítáme vás na stránkách naší školky

Historie mateřské školy

Mateřská škola v naší obci zahájila svoji práci dne 1.12.1946. Byla umístěna v přízemí obecné školy.

Od 1.7.1950 došlo ke změně na školu s celodenní péčí a pro děti se začalo i vařit. Jelikož počet přihlášených dětí stále stoupal, byly dnem 1.9.1963 zřízeny 2 třídy mateřské školy, přičemž od 1.10.1967 se jedna třída změnila na jeselní oddělení.

Počet dětí se dále zvyšoval a k 1.9.1975 bylo jeselní oddělení přemístěno do budovy požární zbrojnice. V ZŠ zůstaly 2 třídy mateřské školy.

Ve školním roce 1977–78 bylo zapsáno do jeselního oddělení 16 dětí a do MŠ 65 dětí. Začala generální oprava ZŠ za provozu a třída starších dětí MŠ byla rovněž přemístěna do požární zbrojnice. Začala se budovat nová mateřská škola u jídelny JZD.

1.9.1981 byl zahájen provoz v nově postavené budově mateřské školy je dvojtřídní – po 30 dětech, jeselní oddělení zůstalo až do svého zrušení 1.9.1985 v budově požární zbrojnice. Nová budova byla přízemní, prostorná a světlá. Před budovou byla školní zahrada a okrasné keře. Kuchařka vařila v sousedící, tunelem s Mateřskou školou propojené, kuchyni JZD. Obědy se dovážely i do jeslí.

Po zrušení jeselního oddělení byly dvouleté děti přijímány do mateřské školy. Dětí ale stále ubývalo. Od září 1993 byla snížena kapacita na 1,5 třídy a 3 učitelky. Ve školním roce 1997–98 dochází k dalšímu ubývání dětí docházejících do školky a od 1.3.1998 zůstala v naší mateřince pouze 1 třída. Teprve po pěti letech – od 1.9.2002 se zvedl počet dětí a otevřela se druhá třída.

Provozovatelem nové školky bylo nejdříve JZD Výprachtice, po čase se však mateřská škola vrátila pod OÚ. Původní, nově postavená budova byla s rovnou střechou, kterou stále zatékalo a tak obec vybudovala nad školkou byty a novou sedlovou střechu – to vše se stavělo za provozu. Bylo to období náročné na bezpečnost. Všude bylo plno hluku, prachu a stavebního materiálu.

Od 1.9.2004 je naše mateřinka přemístěna do přístavby ZŠ, která byla přebudována na samostatnou školku. Vše je nové a krásné. Za budovou se v současné době dokončuje zahrada pro děti.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít